Ajalugu

Eesti Keemiaselts, Eesti Keemia Seltsi õigusjärglane

Asutatud 21.07.1919

Eesti Keemia Selts (EKS) loodi vahetult pärast Vabadussõda. Asutamise ajaks on 21. juuli 1919, mil Tallinna-Haapsalu Rahukogu kandis selle ühingute ja koondiste registrisse, tol ajal nimega Eesti Keemikute Selts. See oli esimene erialaselts vastselt iseseisvunud Eestis.

Assotsieerunud Eesti Teaduste Akadeemiaga 5.04.2011.

K. Truus: EKS 100. Ajalooline ülevaade

21.07.1919
Eesti Keemikute Selts             

Registreeritud Tallinna-Haapsalu Rahukogus, 21. juuli 1919; algatajad Arnold Aljak, Jüri Annusson, Friederich Mirka; eesmärgid (põhikirja järgi): Eesti keemikute ühendamine ühiseks kutsealaseks tööks, Eesti keemiateaduse ja -tööstuse ning majanduselu arendamiseks ja kutsealaste huvide kaitseks.

1941–1945
Tegutsemine peatatud

Riikliku Keskarhiivi vastus EKS-le (nr 7-2/86 13.03.1989): „Osa Eesti Vabariigi ajal tegutsenud seltse ja ühinguid said loa Saksa okupatsiooni ajal edasi tegutsemiseks. Nii on Tallinna prefektuuris 30.09.1943 registreeritud seltside ja ühingute nimekirjas ka Eesti Keemikute Selts, asukoht Tallinn, Suur-Karja 5-2“.

25.02.1945
Üleliidulisele Teadus-Tehnilise Ühingu nõukogule alluv Eesti Teaduslik-Tehniline Ühing (ETTÜ),

sh keemiasektsioon (suunad: huvilistele keemiaalaste loengute, erialaste konverentside ja ekskursioonide korraldamine ning Tehnika Bülletääni keemiaalaste artiklite kirjutamine).

31.08.1955
D. I. Mendeleevi nim Üleliidulise Keemia Seltsi Eesti Vabariiklik osakond

1981-1988:Tegutsesid sektsioonid: ajaloo, keemiaõpetajate, polümeermaterjalide, põlevkivikeemia, tehnika, keskkonnakaitse, keemia nomenklatuur ja terminoloogia

11.05.1998
Eesti Keemia Selts

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kanti 11.05.1998. Sektsioonid: tööstuskeemia, keemiateadus, keemiaharidus, keemiaterminoloogia, keskkonnakeemia, teadus-tehniline info, välissuhted, keemiatehnika, looduslike ainete keemia, keemiaklubi.

Aprill 1999 EKS liitus Eesti Teadusseltside Säästva Arengu Nõukogu seisukohtadega.

15.06.2017
Eesti Keemiaselts