Töövaldkonnad

Seltsi töö on suunatud

  • Eesti keemiateaduse ja keskkonnasäästliku keemiatööstuse arengule;
  • keemiahariduse edendamisele kõikides haridusastmetes;
  • keemiaalaste teadmiste levitamisele ja populariseerimisele;
  • Eesti loodusvarade efektiivse, keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku arengu toetamisele;
  • teiste keemiaseltsidega koostöö organiseerimisele.
Image

Välissuhted

Toimkonna juht:
Ago Rinken

Image

Keemianomenklatuur  ja -terminoloogia

Toimkonna juht:
Peeter Burk

Image

Keemiateadmiste ja teaduse propageerimine ning keemiaharidus

Toimkonna juht:
Jaak Järv

Image

Tööstuskeemia

Toimkonna juht:
Kaarel Siirde