Eesti Keemiaselts

Eesti Eesti Keemiaselts (Eesti Keemikute Seltsi õigusjärglane, loodut 1919. a) koondab keemiaspetsialiste erinevatest valdkondadest, et arendada keemiateadust ja -haridust, propageerida rohelise keemia ja ringmajanduse põhimõtteid ühiskonna arengu ja heaolu hüvanguks.