Seltsist

Image

Mittetulundusühing Eesti Keemiaselts on Eestis registreeritud vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis on Eesti keemikute omavahelise suhtluse keskkond. Selts korraldab konverentse, seminare, kokkutulekuid ja õppereise, levitab muul viisil keemiaalaseid teadmisi, loob ja levitab eestikeelset keemiaalast terminoloogiat ning sõnavara, osaleb koolide ning ülikoolide keemiahariduse edendamisel ja arendab rahvusvahelist koostööd keemikutega üle maailma.

Selts on assotsieerunud Eesti Teaduste Akadeemiaga, koordineerib oma tegevust Euroopa Keemia Seltside ja Keemia Inseneride Föderatsioonidega, Soome ja Ameerika Keemia Seltsidega.

Eesti Keemiaseltsi põhikiri