Liikmed ja liikmelisus

Liikmeks astumine

Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga vähemalt bakalaureusekraadiga isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Seltsi noorliikmeks võib olla ka keemiaerialade üliõpilane. Seltsi vastuvõtmise otsustab Seltsi volikogu.

Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille juhatuse liige teeb teatavaks volikogu liikmetele. Volikogu teeb otsuse vähemalt üheksa kuu jooksul alates avalduse saamisest.

Avalduse liikmeks astumiseks võib esitada

info@keemiaselts.eegalina.varlamova@taltech.ee

Liikmemaks

Vastavalt Eesti Keemiaseltsi põhikirjale ja volikogu otsusele on Seltsi liikmemaks aastas 25 EUR (alates 73. eluaastast on Seltsi liikmed tinglikult „veteranid“ ja vabastatud liikmemaksust). Liikmemaksu saab tasuda Seltsi arvele EE41 2200 2210 6707 1806 (Swedbank).

Eesti Keemiaseltsi liikmete nimekiri