Jaak Järv 75

Jaak Järv 75

Ajakirja Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 2023. aasta neljas number oli pühendatud akadeemik Jaak Järve 75. sünnipäevale (vt vol. 72, issue 4, 359-360, 2023, Jaak Järv, Fifty-five years between chemistry and biology). Väljaande artiklite autorid on tema endised ja praegused õpilased, kes töötavad Eesti ja välismaa uurimisasutustes ja ettevõtetes. Ajakirjas tutvustatakse ka mitmeid firmasid, mida juhivad Jaak Järve õpilased või kus juubilar on ise tegev konsultandi või nõukogu liikmena.