Soome Keemiaseltsi grupi külaskäik Tartu Ülikooli

Soome Keemiaseltsi grupi külaskäik Tartu Ülikooli

17. oktoobril 2019 külastasid Soome Keemiaseltsi 27 liiget Eestit eesmärgiga tutvuda keemia ja materjaliteaduse alase uurimistööga Tartu Ülikoolis.

Kohtumisel pidas ettekande LOTE dekaan ja keemilise füüsika professor Peeter Burk, kes rääkis keemiast ja materjaliteadusest ülikoolis. Loengule järgnes elav arutelu, kus võrreldi keemia õpetamist Eestis ja Soomes, samuti noorte huvi nende erialade vastu ja õppetöö arengusuundi.

Tutvumisringkäigu ajal keemia instituudi õppetoolides ja laborites arutati konkreetseid uurimissuundade tulemusi, osalemist õppetöös ning toimus ka teadustöös kasutatava infrastruktuuri tutvustamine. Külaliste soovil tutvuti ka füüsika instituudi laboritega.

Järgmisel päeval külastasid Soome kolleegid Eesti Rahva Muuseumi.