Soome Keemia Seltsi 100. aastapäevale pühendatud üritus

Soome Keemia Selts

26.04.2019. a. osales Eesti Keemiaseltsi juhatus (Margus Lopp ja Jaak Järv) Soome Keemia Seltsi (Suomalaisten Kemistien Seura) 100. aastapäevale pühendatud üritustel.